KVALITA A KONTROLA

Kontrola kvality

Našej spoločnosti veľmi záleží na tom, aby pohonné hmoty na svojich čerpacích staniciach dodávala v najlepšej kvalite a ku spokojnosti zákazníkov. Primárna kontrola prebieha priamo na terminále vlastníkom alebo prevádzkovateľom skladu. Vzorky sa odoberajú každý deň. Dodací list k tovaru je súčasne aj certifikátom kvality.


Okrem toho sú pohonné hmoty v každej krajine aj pod štátnym dohľadom, ktorého objektivita je zabezpečená režimom náhodných kontrol.


Náhodné odbery vzoriek vykonáva taktiež sama spoločnosť LUKOIL na vlastné náklady a vlastnými silami. Vzorky posiela do certifikovaného laboratória.


Zabezpečenie kvality

Spoločnosť LUKOIL odoberá pohonné hmoty iba z preverených skladov a od preverených dodávateľov, ktorými sú nadnárodné petrochemické spoločnosti a miestne rafinérie. Ak sa objaví v sklade problém s kvalitou, aj keď iba potenciálny, LUKOIL je okamžite informovaný.


Pri preprave tovaru na čerpacie stanice spolupracuje LUKOIL výhradne so zavedenými prepravnými firmami, ktoré dlhodobo osvedčujú svoju profesionalitu, poskytujú požadované referencie a dokladajú management kvality (ISO).


Kontaminácii produktu je zamedzené tak, že prepravcovia musia v maximálnej miere dodržiavať nakládku vždy zhodného produktu do komôr cisterny (BA95 po BA95, Nafta po Nafte).


Pri dodávke pohonných hmôt musia zamestnanci čerpacích staníc LUKOILa aj prepravcovia dodržiavať postup stanovený spoločnosťou LUKOIL, v ktorom sú jasne stanovené kroky pre správne stočenie do nádrže, aby nemohlo prísť ku zmiešaniu produktu alebo jeho úniku z cisterny.


LUKOIL využíva najmodernejšie elektronické systémy v podzemných nádržiach pre detekciu vody. Štandard je 0% vody v palive.


Na čerpacích staniciach LUKOILa sú splnené všetky požiadavky na ich technické vybavenie .


LUKOIL dodržuje všetky zákonné lehoty na údržbu čerpacích staníc – najmä ak ide o čistenie a odkaľovanie nádrží.


Samozrejmosťou je aj dodržiavanie zákonných požiadaviek na kvalitu palív v závislosti na rôznych ročných dobách (letná/zimná/prechodová kvalita).

Ak príde mimoriadne k porušeniu kvality alebo len k podozreniu na jej porušenie, postupuje LUKOIL podľa vopred nastavených pravidiel. Prvým krokom je zastavenie predaja paliva až do vyšetrenia udalostí, poprípade do výmeny obsahu nádrže.


Ako rozlíši kvalitu pohonných hmôt LUKOIL a ako zákazník

LUKOIL predáva iba bezchybný tovar. Stopercentné dodržanie kvality je jednou zo základných priorít spoločnosti a nevyhnutným predpokladom jej úspechu na trhu.

Zákazník je o normách produktu informovaný na stojane (podľa zákona o PHM). Splnenie noriem si môže poprípade overiť na čerpacej stanici, kde sú doklady ku každej dodávke archivované k nahliadnutiu.


Kde sa berie nafta alebo benzín, na ktorý jazdíte

Pre Slovensko, Českú republiku a Poľsko odoberá LUKOIL pohonné hmoty z terminálov, ktoré patria miestnym rafinériám. V Maďarsku okrem dodávok od tretích strán predáva LUKOIL na čerpacích staniciach aj produkt z vlastných zdrojov – v posledných rokoch výrazne zmodernizovanej rumunskej rafinérie PETROTEL. Lodnou prepravou po Dunaji ich dopravuje do vlastného skladu Dunafolvár a z neho ich distribuuje na svoje čerpacie stanice.