Spoločnosť LUKOIL Slovensko hľadá spolupracovníkov, ktorí by mali záujem stať sa:


EXTERNÝ PREDAJCE FLEETOVÝCH KARIET

Spoločnosť LUKOIL Česká republika prevádzkujúca v Českej republike sieť 43 čerpacích staníc a na Slovensku sieť 14 čerpacích staníc hľadá externých spolupracovníkov/spoločnosti, ktorí by mali záujem stať sa Externým predajcom/obchodným zástupcom LUKOIL Fleet Card.


Úlohy:


 • Získavanie nových zákazníkov pre LUKOIL Slovensko. Kľúčový produkt - LUKOIL Fleet card PREPAID - predplatená palivová karta.
 • Vytváranie vlastnej databázy potenciálnych obchodných partnerov
 • Aktívny kontakt s potenciálnymi klientmi - osobne, telefonicky, e-mailom
 • Vedenie databázy slúžiacej na kontrolu aktuálneho stavu klientov, s ktorými jednania prebiehajú
 • Aktívna komunikácia so zamestnancami Lukoil zodpovednými za predaj fleet kariet

Požiadavky:


 • Vlastný ŽL
 • Skúsenosti v oblasti komerčného predaja, zvlášť B2B
 • Výborné komunikačné schopnosti
 • Priateľský prístup k zákazníkom

Ponúkame:


 • Časovú flexibilitu
 • Provízny systém podľa počtu získaných aktívnych zákazníkov
 • Poskytovanie potrebných propagačných a reklamných materiálov

Ak máte záujem, pošlite svoju prihlášku (životopis + sprievodný list) na adresu fleet.cz@eu.lukoil.com (označenie v predmete e-mailu: Externý predajca - Fleet).


Vyhradzujeme si právo kontaktovať vybraných záujemcov.
Uveďte prosím aj nasledujúce prehlásenie: Udeľujem týmto svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby prijímacieho konania v súlade so zákonom Českej republiky č. 101/2000 Sb.