TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PALÍV

Skvapalnené ropné plyny (LPG)


Típusai:

Autógáz butándús

Szabványszám: MSZ EN 589

Vámtarifaszám: 2711139700


Autógáz propándús

Szabványszám: MSZ EN 589

Vámtarifaszám: 2711129700Általános jellemzők

A cseppfolyós PB gáz cseppfolyósított szénhidrogének keveréke, amelyben molekulánként jellemzően 3-4 szénatom található. Folyékony halmazállapotban a cseppfolyós PB gáz könnyen folyó, jellegzetes szagú színtelen folyadékra emlékeztet. A cseppfolyós PB gáz a Lukoil kijelölt üzemanyagtöltő állomásain szerezhető be.
A cseppfolyós PB gáz a kompressziógyújtású motorokban alternatív üzemanyagként használható fel.


Csomagolás, tárolás és szállítás

A cseppfolyós PB gáz szállítása nyomás alatt, közúti és vasúti tartálykocsikban történik. A cseppfolyós PB gáz tárolása, szállítása és mozgatása során be kell tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Jelölés
 • UN szám:
 • Osztály:
 • Hazchem kód:
 • ADR/RID:
 • SZMGSZ:
 • 1965
 • 2
 • 2WE
 • 2. osztály, 2 F sorszám.
 • 2. oszt. 4B
Alapvető biztonsági információk

Az autógázok az A osztály I. fokozatba sorolt gyúlékony folyadékok, amelyek gyulladáspontja 0 °C alatt van. A cseppfolyós PB gáz rendkívül viszkózus, gyúlékony folyadék, amelyet nyomás alá helyezett nyomásálló edényekben tárolnak. Amikor a cseppfolyós PB gáz normál légköri nyomás.

Mellett kikerül a környezetbe, -40 °C-on kezd párologni, ezért hideg okozta égési sérüléseket idézhet elő.

Skvapalnené ropné plyny (LPG)


Všeobecná charakteristika

Skvapalnené ropné plyny sú zmes skvapalnených uhľovodíkov prevažne s tromi až štyrmi uhlíkmi v molekule. Skvapalnené ropné plyny majú v kvapalnom stave podobu bezfarebnej, rýchlo prchavej kvapaliny špecifického zápachu. Kvalitné LPG môžete zakúpiť na vybraných čerpacích staniciach LUKOIL.


Vyhľadať stanice
Základné kvalitatívne parametre

SN EN 589

Znak akosti
 • Oktánové číslo MM, min.
 • Obsah diénov - % mol., max.
 • Sírovodík
 • Obsah celkovej síry - mg.kg-1, max.
 • Korózia na Cu
 • Zvyšok pri odparení - mg.kg-1, max.
 • Absolútny tlak pár pri 40°C - kPa, max.
 • Absolútny tlak pár min. 250 kPa pri teplotě - °C, min.
 • 89
 • 0,5
 • vyhovuje
 • 200
 • 1
 • 100
 • 1550
 • -5*

* platí v zimnom období


Použitie;

Skvapalnené ropné plyny sa používajú ako alternatívne palivo do zážihových motorov.


Balenie, skladovanie, doprava

Skvapalnené ropné plyny sa dodávajú pod tlakom v železničných cisternách a automobilových cisternách. Pri skladovaní, doprave a manipulácii so skvapalnenými ropnými plynmi sa musia dodržiavať príslušné právne predpisy.

Dopravné značenie
 • RID/ADR:
 • UN:
 • Kemler:
 • 2/2f
 • 1965
 • 23

Základné bezpečnostné údaje

LPG je veľmi prchavá horľavá kvapalina, ktorá sa uchováva pod tlakom v tlakových nádobách. Pri vypustení do priestoru s atmosférickým tlakom dochádza k vyparovaniu varom pri teplotách až –40 °C, preto hrozí nebezpečenstvo vzniku omrzlín.