TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PALÍV

Motorová nafta


Szabványszám: MSZ EN 590:2009, illetve a mindenkori szabvány szerint

Vámtarifaszám: 2710 19 41


Kéntartalom:

Az Európai Únió szabványozásának megfelelően és a Magyar Szabvány előírásait betartva társaságunk kizárólag ólommentes gázolajat forgalmaz.


Általános jellemzők

A DIESEL olyan folyékony szénhidrogén-keverékek, amelyek előállítása az olaj 150 és 370 °C közötti hőmérsékleten végzett lepárlásával és hidrogénezéses finomítással történik. A Diesel – tulajdonságainak javítása céljából – különféle adalékanyagokat, pl. nyomóreagenseket, tisztítószereket, kenőanyagokat és korrózió gátló szereket tartalmazhatnak.


Felhasználás

A dieselt a kompressziógyújtású motorok és a gázturbinák bizonyos típusainak üzemanyagaként használjuk fel.


Tárolás és szállítás:

A diesel szállítása közúti és vasúti tartálykocsikban, tankhajókban, illetve csővezetéken történik. A tárolása, szállítása és mozgatása során be kell tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Jelölés
 • Osztály:
 • Csomagolási csoport:
 • Veszélyt jelző (Kemler) szám:
 • UN szám:
 • Veszélyességi bárca:
 • 3
 • II
 • 30
 • 1202
 • Nr.3
Alapvető biztonsági információk

A diesel a C osztály III. fokozatba sorolt, áttetsző, sárgás színű gyúlékony folyadék, amely gyulladáspontja 55 °C felett van.

Motorová nafta

Všeobecná charakteristika:

Motorové nafty sú zmesi kvapalných uhľovodíkov získavané z ropy destiláciou a hydrogenačnou rafináciou s bodom varu v rozmedzí 150 až 370 °C. Môžu obsahovať aditíva na zlepšenie úžitkových vlastností, ako sú depresanty, detergenty, mazivostné prísady a inhibítory korózie.


Základné kvalitatívne parametre

SN EN 590:2001


a) bežná klíma
Znak akosti
 • Expedícia
 • Filtrovateľnosť (CFPP) - °C, max.
 • Cloud Point (CP) - °C, max.
 • Hustota pri 15°C - kg.m-3
 • Cetánové číslo, min.
 • Cetánový index, min.
 • Destilačná skúška
 • do 250°C predestiluje - % obj., max.
 • do 350°C predestiluje - % obj., min.
 • 95% (V/V) predestiluje pri °C, min.
 • Kin. viskozita pri 40°C - mm2.s-1, min.
 • Bod vzplanutia PM - °C, min.
 • Obsah síry - mg.kg-1, max.
 • Obsah vody - mg.kg-1, max.
 • Celkový obsah nečistôt - mg.kg-1, max.
 • Obsah popola - % hm., max.
 • Oxidačná stabilita - g.cm-3, max.
 • Mazivosť HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm
Trieda B
 • 15.4. - 30.9.
 • 0
 • -
 • 820 - 845
 • 51
 • 46
 • 65
 • 85
 • 360
 • 2 - 4,5
 • nad 55
 • 50
 • 200
 • 24
 • 0,01
 • 25
 • 460
Trieda D
 • 1.10. - 15.11.
 • 1.3. - 14.4.
 • -10
 • -
 • 820 - 845
 • 51
 • 46
 • 65
 • 85
 • 360
 • 2 - 4,5
 • nad 55
 • 50
 • 200
 • 24
 • 0,01
 • 25
 • 460
Trieda F
 • 16.11. - 28.02.
 • -20
 • -8
 • 820 - 845
 • 51
 • 46
 • 65
 • 85
 • 360
 • 2 - 4,5
 • nad 55
 • 50
 • 200
 • 24
 • 0,01
 • 25
 • 460
b) arktická klíma
Znak akosti
 • Hustota pri 15°C - kg.m-3
 • Cetánové číslo, min.
 • Cetánový index, min.
 • Filtrovateľnosť - °C, max.
 • TVP - °C, max.
 • Destilačná skúška
 • do 180°C predestiluje - % obj., max.
 • do 340°C predestiluje - % obj., min.
 • Kin. viskozita pri 40°C - mm2.s-1, min.
 • Bod vzplanutia PM - °C, min.
 • Obsah síry - mg.kg-1, max.
 • Obsah vody - mg.kg-1, max.
 • Celkový obsah nečistôt - mg.kg-1, max.
 • Obsah popola - % hm., max.
 • Oxidačná stabilita - g.cm-3, max.
 • Mazivosť HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm
Trieda 2
 • 800 - 840
 • 48
 • 46
 • -32
 • -22
 • 10
 • 95
 • 1,5 - 4
 • nad 55
 • 350
 • 200
 • 24
 • 0,01
 • 25
 • 460

Použitie

Motorové nafty sa používajú ako palivá pre vznetové motory alebo tiež ako palivo pre niektoré typy plynových turbín.


Balenie, skladovanie, doprava

Motorové nafty sa dodávajú v železničných a cestných nádržkových vozňoch, prípadne produktovodom. Pri skladovaní, doprave a manipulácii s motorovou naftou sa musia dodržiavať príslušné právne predpisy.

Dopravné značenie
 • RID/ADR:
 • UN:
 • Kemler:
 • 3/31c
 • 1202
 • 30
Základné bezpečnostné údaje

Motorové nafty sú číre žltkasté až žlté horľavé kvapaliny III. triedy nebezpečnosti s bodom vzplanutia nad 55 °C. Pre bežnú klímu (triedy B, D, F).