LUKOIL Fleet Card CREDIT

LUKOIL Fleet Card CREDIT je určená pre podnikateľov, fyzické a právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike, ktoré prevádzkujú vozový park a vyžadujú dokonalý prehľad o aktuálnych nákladoch. Súčasne so zjednodušením administratívnej agendy vyžadujú optimálny pomer medzi cenou PHM a poskytovanou službou.

Čo karty LUKOIL Fleet Card CREDIT dokážu??

 • LUKOIL Fleet Card umožňujú bezhotovostne natankovať na všetkých staniciach LUKOIL v Slovenskej republike. Šetria tak náklady spojené s vyúčtovaním hotovosti a uľahčujú riadenie cash flow.
 • Akceptačná sieť na čerpacích staniciach LUKOIL v Slovenskej republike
 • Hromadný daňový doklad za fakturačné obdobie s detailným rozpisom transakcií
 • Nákup SHOP produktov značky LUKOIL (oleje a prevádzkové náplne), úhrada umytia vozidiel a vybraného tovaru spojeného s prevádzkou vozového parku
 • Vysoká miera bezpečnosti kariet ako platobného nástroja – čipová karta chránená PIN
  • PIN nutný pri každej transakcii
  • Možnosť zadávať PIN a stav tachometra
  • Možnosť zadávať PIN, referenčné číslo vozidla a stav tachometra
 • Prehľadný ON LINE nástroj na kontrolu nákladov a správanie zamestnancov
  • Správa firemného účtu odkiaľkoľvek 24 hodín denne 7 dní v týždni
  • Nastavenie ďalších užívateľských prístupov s nastaviteľným obmedzením
  • Stanovenie, úprava limitov a obmedzenie kariet
  • Blokácia kariet
  • Priradenie kariet k vozidlám/nákladovým strediskám
  • Prehľad o vystavených fakturách a nevyfakturovaných transakciách
  • On-line prehľad o všetkých transakciách
  • Mnoho manažérskych reportov umožňujúcich efektívnu správu vozového parku
 • Široká škála možností nastavenia a obmedzenia kariet
 • Denný, týždenný a mesačný limit na nákup PHM v litroch i v Eurách
 • On-line a Off-line limity
  • Denný, týždenný a mesačný limit na nákup SHOP produktov značky LUKOIL (oleje, prevádzkové kvapaliny a umytie vozidla)
  • Obmedzenie produktov, ktoré je možné kartou uhradiť
  • Obmedzenie platnosti na vybraných čerpacích staniciach
  • Obmedzenie dní v týždni, kedy je možné kartu použiť
  • Obmedzenie časov, v ktorých je možné kartu počas dňa použiť
 • Prehľadné reporty o nákladoch, spotrebách, platbách tak jednotlivých kariet, ako i vozidiel alebo nákladových stredísk, slúžiace pre efektívne riadenie prevádzky vozových parkov

Odložená splatnosť faktúr

Vďaka systému periodických platieb získate možnosť uhradiť nákup PHM iba 2x mesačne so 14-dňovou splatnosťou faktúry. Platíte menej a spätne.

Je nejaké obmedzenie pre získanie karty LUKOIL Fleet Card CREDIT?

Jediným obmedzením pri tomto type karty je minimálny mesačný odber PHM vo výške 300 litrov.

Aké je zaistenie kariet LUKOIL Fleet Card CREDIT?

Firemný žiadateľ o vystavenie platobnej karty LUKOIL Fleet Card CREDIT zjednáva zaistenie podľa svojho predpokladaného mesačného odberu. Spoločnosť LUKOIL ponúka svojim klientom niekoľko možností, ako zaistenie poskytnúť, a to formou kaucie, bankovej záruky alebo vinkulácie, prípadne poistenia, ktoré zjednáva na svoje náklady spoločnosť LUKOIL, avšak poskytnutie tejto formy zaistenia je závislé od schválenia zo strany poisťovne.