LUKOIL Online služby

LUKOIL Fleet Card — kľúč k LUKOIL Online službám

LUKOIL Online služby sú inteligentným systémom pre komfortnú a efektívnu správu prevádzky firemných vozidiel.
Prostredníctvom platobných kariet LUKOIL Fleet Card systém umožňuje užívateľom pohodlné platby, ktoré sú systematicky monitorované a vyhodnocované v manažérskej aplikácii.
Aplikácia poskytuje správcovi vozového parku neporovnateľne rýchlejší a dokonalejší prehľad o stave a trendoch v používaní vozidiel, než by to dokázali tradičné manažérske a účtovnícke metódy.
Komfortná správa vozového parku pritom nevytvára žiadne ďalšie náklady. Zákazníci používajú LUKOIL Online služby úplne zdarma a ešte čerpajú zľavy pohonných hmôt, v závislosti od individuálnych podmienok prevádzky svojich vozidiel..


Žiadne skryté poplatky

Prístup k LUKOIL Online službám je bezplatný. Nič neplatíte ani za účasť na programe alebo za správu svojho zákazníckeho účtu. Zľavy PHM vám tak generujú priamy zisk.


Výnimočný potenciál LUKOIL Online služieb

Kľúčom k využitiu LUKOIL Online služieb je LUKOIL Fleet Card.

LUKOIL Online služby vám umožnia monitorovať miesta tankovania, počet prejdených kilometrov a spotrebu paliva jednotlivých áut a/alebo jednotlivých vodičov. Ponúknu okamžitú kontrolu, či tankovanie zodpovedá vašim inštrukciám, štýlu jazdy alebo veľkosti nádrže.
Umožnia účtovať náklady na rôzne nákladové strediská. Profesionálnym fleet manažérom poskytnú nadštandardné podklady pre efektívne riadenie prevádzky.
LUKOIL Online služby vám automaticky zaistia garantovanú zľavu paliva v závislosti od aktuálnych odberov.


Ako sa LUKOIL Online služby ovládajú?

Pohodlne. Prostredníctvom internetovej aplikácie vám a vami povereným fleet manažérom umožníme prístup k vášmu zákazníckemu účtu nepretržite a odkiaľkoľvek. Systém ponúka široké možnosti nastavenia i režimu jednotlivých kariet.
Každému zamestnancovi budete môcť určiť individuálne limity tankovania s ohľadom na množstvo, druh paliva alebo obdobie. Nastavenie limitov budete môcť okamžite a ľahko zmeniť.


Aké sú manažérske výstupy LUKOIL Online služieb?

Spoľahlivé, okamžité a rozsiahle. Každá transakcia je viditeľná ihneď po spracovaní čerpacou stanicou, a to v rade štatistických a evidenčných súvislostí. Tie budete mať k dispozícii i v bežných dátových formátoch na stiahnutie a na ďalšie spracovanie.
Vystavená faktúra bude viditeľná ihneď po vystavení, rovnako ako sumár zatiaľ nevyfakturovaných transakcií. Ako klient systému dostanete jedinú celkovú faktúru za celý vozový park s prehľadom čerpania každej karty a s detailmi o uskutočnených transakciách.