Information

Your mail has been sent succesfully.

HOT LINE

Potrebujete pomoc?

Často kladené otázky

Vaša spoločnosť má vždy nižšie ceny pohonných hmôt ako konkurencia. Ako je to možné?

- Dlhodobou stratégiou spoločnosti LUKOIL je byť jednotkou na trhu v segmente “value for money”. Ceny pohonných hmôt našich čerpacích staníc sú nižšie ako ceny iných renomovaných medzinárodných spoločností, ale nie sú najnižšie na trhu. Tajomstvo našich nízkych cien je jednoduché. Neinvestujeme peniaze do drahých reklamných kampaní alebo veľkých vernostných programov.

Aká je kvalita palív na čerpacích staniciach?

- Predávame rovnaké produkty ako ostatné renomované medzinárodné spoločnosti.

- Všetky nami predávané palivá spĺňajú zákonné limity.

- Garantujeme kvalitu produktov, ktoré predávame.

Aký je pomer predaja “palivá versus shop” na Vašich čerpacích staniciach?

- Z pohľadu príjmov samozrejme prevažujú pohonné hmoty, ale snažíme sa zvýšiť aj príjmy z ostatných služieb pre zákazníka

- Číselné údaje o našich predajoch neposkytujeme, pretože sú súčasťou našej obchodnej politiky

Budete pokračovať v stratégii nízkych cien na Vašich čerpacích staniciach?

- Áno, v tejto stratégii budeme pokračovať, zároveň však pridáme vysoko kvalitné služby.

Etika v spoločnosti LUKOIL

LUKOIL je presvedčený, že dlhodobé a vzájomne výhodné vzťahy s klientami a dodávateľmi s dobrou obchodnou povesťou sú dôležitým faktorom komerčného úspechu v podnikaní.


LUKOIL je zástancom spravodlivej hospodárskej súťaže a dodržiavania všetkých existujúcich zákonov o hospodárskej súťaži v každej krajine, v ktorej pôsobí. LUKOIL má záujem nadväzovať a udržiavať vzájomne výhodné vzťahy s akýmkoľvek partnerom, pokiaľ tento partner, tak ako my, dodržiava vzájomný rešpekt a zodpovednosť a prejavuje čestnosť a dobrú vôľu.


Zároveň však nemôžeme zatvárať oči pred možnosťou, že naši zamestnanci vnášajú konflikty (alebo majú tendenciu vyvolávať konflikty) do vzťahov s obchodnými partnermi LUKOILu.
Ak máte dôkazy o takomto konaní, oznámte nám to.
Diskrétnosť je zaručená.