NAŠA VÍZIA A CIELE

Víziou spoločnosti LUKOIL je využívať prírodné energetické zdroje v prospech ľudí.


Naším cieľom je podpora dlhodobého ekonomického rastu, sociálnej stability, prosperity a rozvoja v regiónoch, kde pôsobíme, a zároveň venovať sa životnému prostrediu a zaisťovaniu udržateľného využívania prírodných zdrojov.


Chceme dosiahnuť konzistentný a dlhodobý rast nášho podnikania tým, že LUKOIL premeníme na vedúcu globálnu energetickú spoločnosť, a to vďaka zníženiu nákladov, zvýšeniu prevádzkovej efektívnosti, zlepšeniu kvality výrobkov a služieb a používaniu najnovších technológií. Zároveň chceme byť spoľahlivým dodávateľom uhľovodíkov na medzinárodnom energetickom trhu.