O SPOLOČNOSTI

LUKOIL vo svete


LUKOIL je popredná svetová spoločnosť na výrobu a spracovanie ropy a zemného plynu.

Väčšina jeho prieskumných a ťažobných kapacít leží na území Ruska, ale LUKOIL už dnes vlastní moderné rafinérie, závody na spracovanie plynu a petrochemické komplexy na celom svete. Odbyt väčšiny produktov spoločnosti sa realizuje na medzinárodných trhoch. Predajná sieť spoločnosti siaha do 24 krajín sveta vrátane Ruska, pobaltských štátov, štátov SNŠ, Európy a USA.


LUKOIL je druhou najväčšou neštátnou verejne obchodovanou ropnou spoločnosťou na svete v oblasti preukázateľných uhľovodíkových rezerv. Je najväčšou ropnou obchodnou skupinou v Rusku s ročným obratom dosahujúcim viac než 107 miliárd amerických dolárov a čistým ziskom presahujúcim 9,1 miliardy amerických dolárov.


Medzi ruskými ropnými spoločnosťami je LUKOIL lídrom z hľadiska otvorenosti a transparentnosti. Je vôbec prvou ruskou spoločnosťou zapísanou na Londýnskej burze cenných papierov. Je jedinou súkromnou ropnou spoločnosťou v Rusku, ktorej akciový kapitál je v držbe prevažne minoritných akcionárov. Ďalej je aj najväčším platcom dane v Ruskej federácii. Celková výška daní odvedených v roku 2008 prekročila 38 miliárd amerických dolárov.